Producenter

Hem / Producenter

Våra producenter är unikt utvalda samarbetspartners från utvalda regioner i Italien och Spanien. Vårt förstahandsval är familjeföretag, där mångårig kunskap genomsyrar hantverket som i flera generationer givit produkterna dess unika smak och utseende.

Etisk djurhållning viktig faktor

Vi är stolta över vårt ständiga kvalitetsarbete för etisk djurhållning och djurens välmående. En för oss mycket viktig faktor vid val av nya samarbetspartners.​

  • Våra producenter garanterar antibiotika fri produktion
  • Våra producenter låter sina djur beta fritt på den egna gården
  • All uppfödning, slakt och produktionsprocesser sker under egen kontroll & regi​
  • Flera av våra producenter har erhållit utmärkelser för sin djurhållning